Ar jaunu likumu plāno izveidot biometrijas datu apstrādes sistēmu

Saeima 23.aprīlī otrajā lasījumā izskatīja un pieņēma Biometrijas datu apstrādes likumprojektu, ko Iekšlietu ministrija (IeM) izstrādājusi jaunā redakcijā, lai nodrošinātu vienotas biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidi, lai varētu noteikt fizisko personu identitāti, kā arī novērst svešas identitātes izmantošanu.

Patlaban spēkā esošais Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums pieņemts 2007.gada 31.maijā, tomēr radusies nepieciešamība precizēt un papildināt vairākas tā normas. Piemēram, likuma 6.pantu nepieciešams papildināt par biometrijas datu apstrādes sistēmā iekļaujamiem datiem, savukārt likuma 17. un 18.pantu nepieciešams izslēgt, jo tie dublē Personas datu aizsardzības likumā un Informācijas atklātības likumā noteikto, skaidro jaunā likumprojekta autori.

Tāpat jaunajā likumā nepieciešams sniegt papildu terminu skaidrojumus, piemēram, tādam terminam kā “uzziņa par fiziskās personas identitāti”. Nepieciešams arī izdarīt grozījumus pārejas noteikumos noteiktajos termiņos, tos pagarinot.

Kā skaidro likumprojekta autori, nepieciešamo grozījumu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošā Biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma pantu skaita, tāpēc sagatavots jauns likumprojekts.

Jaunā likumprojekta pārejas noteikumi paredz pagarināt Ministru kabineta noteikumu par Biometrijas datu apstrādes sistēmā iekļaujamo biometrijas datu iegūšanas, ievadīšanas, aktualizēšanas, izmantošanas un iznīcināšanas kārtību izdošanas termiņu līdz 2009.gada 31.decembrim.

Pārejas noteikumi arī paredz, ka likumprojektā minētās iestādes, izņemot Latvijas Jūras administrāciju, nodrošina biometrijas datu apstrādi likumprojektā noteiktajā kārtībā, sākot ar 2011.gada 1.janvāri. Latvijas Jūras administrācija nodrošina biometrijas datu apstrādi likumprojektā noteiktajā kārtībā pēc Starptautiskās darba organizācijas 2003.gada 19.jūnija konvencijas “Jūrnieku identifikācijas dokumentu konvencija” ratifikācijas Latvijā, bet ne ātrāk kā no 2011.gada 1.janvāra.

Ar likumprojekta spēkā stāšanos spēku zaudēs patlaban aktuālais Biometrijas datu apstrādes likums. (Avots: Leta)