Valsts amatpersonas aktīvāk izmantojušas iespēju savas ikgadējās deklarācijas VID iesniegt elektroniski

Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad gandrīz divreiz vairāk valsts amatpersonu savas ikgadējās amatpersonu deklarācijas par 2008.gadu Valsts ieņēmuma dienestā (VID) iesniegušas elektroniski, informēja VID Komunikācijas daļā.

Līdz 2009. gada 1.aprīlim VID kārtējās valsts amatpersonu deklarācijas par 2008.gadu bija jāiesniedz aptuveni 71 000 valsts amatpersonu. VID iesniegtas 69 316 kārtējā gada deklarācijas, kas ir apmēram 98% no kopējā iesniedzamo deklarāciju skaita. Savukārt no iesniegtajām deklarācijām 10 303 jeb 15% VID saņemtas elektroniskā veidā, kas nozīmē, ka amatpersonas izmantojušas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Pērn, kad kārtējās gada deklarācijas VID bija jāiesniedz 70 708 valsts amatpersonām, EDS izmantoja 5426 amatpersonas jeb 8% no kopējā skaita, kas ir gandrīz divreiz mazāk nekā šogad.

Šogad savas kārtējās gada valsts amatpersonas deklarācijas laikus nav iesniegušas 1684 personas.

Lai nodrošinātu, ka likumā noteiktās valsts amatpersonas deklarācijas tiktu iesniegtas, valsts amatpersonām tiek izsūtītas uzaicinājuma vai brīdinājuma vēstules, kā arī, sazinoties telefoniski, tiek noskaidrots deklarācijas neiesniegšanas iemesls, pastāstīja VID Komunikācijas daļā. Veicot pasākumus valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas termiņu ievērošanas kontrolē, VID izvērtē katras deklarācijas neiesniegšanas iemeslus. Valsts amatpersonas, kuras iesniedz deklarācijas pēc noteiktā termiņa bez attaisnojošiem iemesliem, tiek sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.27 pantu.

Minētais likuma pants paredz, ka par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā piemērojams naudassods līdz 250 latiem.

2009.gada pirmajā ceturksnī izskatītas 15 lietas par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā. Rezultātā ar naudassodu sodītas desmit valsts amatpersonas par kopējo summu 135 lati. No šīm sodītajām valsts amatpersonām pie administratīvās atbildības sauktas pārsvarā tās personas, kuras deklarācijas iesniegušas ar nokavēšanos, stājoties amatā vai beidzot pildīt valsts amatpersonas amata pienākumus.

2009.gada pirmajā ceturksnī VID Finanšu policijas pārvaldei izziņas izdarīšanai nosūtīti lietas materiāli par divām valsts amatpersonām, pret kurām ir uzsākts kriminālprocess par deklarācijas iesniegšanas termiņa neievērošanu.

Savukārt 2008.gadā par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā ar naudas sodu sodītas 212 valsts amatpersonas par kopējo summu 3470 lati.

Likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajos termiņos VID publicē elektroniskā veidā valsts amatpersonu deklarācijās norādītos publiskojamos datus.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs pārbauda iesniegtās deklarācijas, tālab VID ir nodrošinājis tam tiešsaistes režīma pieeju vairākām savām datubāzēm. (Avots: Leta)