Valsts pārbaudījumu materiālus izglītības pārvaldēm turpmāk piegādās elektroniski

2009. gada 28. aprīlī valdība grozīja valsts pārbaudījumu kārtību akreditētās izglītības programmās, nosakot, ka turpmāk pārbaudes darbu materiāli izglītības pārvaldēm tiks piegādāti elektroniskā formā.

Līdz šim pārbaudījumu materiāli izglītības pārvaldēm tika piegādāti papīra formātā. Šādā versijā arī pēc šodien pieņemtajiem grozījumiem ieskaišu materiālus saņems pašas izglītības iestādes.

Savukārt izglītības pārvaldes materiālus saņems ar e-pasta palīdzību PDF formāta datņu veidā, kas būs ietvertas ar paroli aizsargātās ZIP formāta datnēs.

Izglītības pārvaldes vadītājam saskaņā ar valsts pārbaudes darbu norises laikiem, izmantojot e-pastu, materiāli būs jāpārsūta izglītības iestāžu vadītājiem vai viņu pilnvarotām personām, kurām līdz autorizācijas saņemšanai tie būs jāsaglabā neskarti. (Avots: Leta)