Zalāns un LIKTA vienojas par sadarbību e-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstībā

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns (TP) 2009. gada  23.apŗīlī ar Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidenti Signi Bāliņu parakstīja sadarbības memorandu e-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstībai, aģentūru LETA informēja ministra preses sekretāre Dace Kārkliņa.

“Strādājot pie reformām valsts pārvaldē, būtiski ir mērķtiecīgi izmantot informāciju tehnoloģiju sniegtās iespējas, īpaši valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem. Šajā procesā svarīga ir aktīva nozares ekspertu iesaiste, lai kopīgi varētu atrast labākos risinājumus,” norādījis Zalāns.

Sadarbība tiks balstīta uz nozares politikas dokumentiem un LIKTA priekšlikumiem par informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) nozares politikas turpmāko attīstību, informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstību un nozari reglamentējošo normatīvo aktu sistēmas pilnveidošanu.

Sadarbības memoranda galvenais uzdevums ir tādas valsts ilgtspējīgas sociāli ekonomiskās politikas īstenošana, kur IKT ir būtiska loma efektīvas valsts pārvaldes veidošanā un reģionālajā attīstībā un kas veicina IKT nozares attīstību.

Memoranda mērķis ir sekmēt informācijas sabiedrības attīstību, tostarp veidot efektīvu valsts un pašvaldību e-pārvaldi, nodrošinot publiskās informācijas atkalizmantošanu un “vienas pieturas aģentūras” principu ievērošanu. Tiks iniciētas arī izmaiņas normatīvajos aktos, veidojot tiesisko ietvaru e-sabiedrības tiesību un pienākumu nodrošināšanai un administratīvā sloga mazināšanai.

Memorandā tiek solīts arī nodrošināt Eiropas Savienības fondu finansējumu pilnā apjomā informācijas sabiedrības, tostarp e-pārvaldes, attīstībai, deleģēt valstij neraksturīgās IKT pārvaldes funkcijas privātajam sektoram, attīstīt visas sabiedrības e-prasmes un veicināt e-pakalpojumu lietošanu.

Sadarbības koordinācijai tiks izveidota IKT nozares ekspertu padome.

LIKTA prezidente Bāliņa atzīst, ka “memoranda parakstīšana ir pirmais solis turpmākais sadarbībai starp LIKTA un RAPLM. Izveidotā IKT nozares ekspertu padome jau tuvākā izstrādās praktiskus priekšlikumus, lai veicinātu efektīvas valsts pārvaldes turpmāko attīstību Latvijā”. (Avots: LETA)